کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

نحوه نقل و انتقال انشعابات ساختمان چگونه است؟

22 مهر 1398 ساعت 11:12

در اسناد تنظیمی هنگام معاملات املاک و مستحدثات، علاوه بر مشخصات ثبتی ملک بر چگونگی حق استفاده از انشعاباتی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن به صورت اختصاصی و یا اشتراکی و نیز امکانات گرمایشی و سرمایشی و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه تاکید می‎شود. لیکن در خصوص نقل و انتقال املاکی مانند آپارتمان، چنانچه حدود و ثغور آنها به‎طور شفاف مشخص نشده باشد، صاحبان حق هنگام استفاده با مشکلات عدیده ای مواجه می‎شوند.


به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، در خصوص نحوه نقل و انتقال انشعابات، به این علت که ماهیتاً حق و یا یک نوع امتیاز است و نه کالا، بنابراین عنوان عقد بیع و قرارداد فروش از لحاظ حقوقی بر آنها مصداق ندارد. این موارد در قالب عقد صلح انجام می‎پذیرد، هرچند که از نظر عرف معمولاً کلمات خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در خصوص تعریف عقد صلح باید گفت، یک قراردادی است که می تواند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه عقد دوم را بدهد بدون اینکه احکام و شرایط ویژه عقد جایگزین را داشته باشد بعنوان مثال اگر کسی منزل را در مقابل مبلغ معینی بعنوان مال الصلح به دیگری صلح کند از نظر نتیجه مثل این است که خرید و فروش ملک انجام داده بدون اینکه احکام عقد بیع بر آن حاکم باشد مثلاً در مورد چنین قرارداد صلحی نمی توان ادعای ضرر نمود. بعبارت دیگر قید و بندهای قراردادهای خرید و فروش در عقد صلح وجود ندارد.
در خصوص اشتراک آب و برق و گاز بخش اختصاصی واحدهای آپارتمانی، مالکین جدید می‎توانند بر اساس ضوابط، با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای که مورد تائید شرکت آب و فاضلاب، برق و گاز باشد، با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت تقاضای تغییر نام پرونده را بنام خود بنمایند.
در موارد فوق نظر به ضمانت اجرای قطع خدمات آن، هیچیک از طرفین اصرار در بنام کردن امتیازات آن ندارند. لیکن در خصوص تلفن ثابت نظر به مزاحمت‎های تلفنی و آثار مسئولیت‎های قانونی که به دنبال دارد، این موضوع از الزامات بیشتری برخوردار است. لهذا لازم است خریدار ملک جدید با در دست داشتن صلح نامه و یا وکالتنامه ای که هنگام تنظیم سند در محضر تنظیم شده، به یکی از دفاتر پیشخوان مذکور مراجعه و به همراه ارائه آخرین فیش آن، و اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت پس از تكمیل و امضای فرم نقل و انتقال حق الامتیاز، آن را بنام خود ‎کند.


کد مطلب: 5100

آدرس مطلب: http://www.farhangionline.ir/article/5100/نحوه-نقل-انتقال-انشعابات-ساختمان-چگونه

امور فرهنگی قوه قضاییه
  http://www.farhangionline.ir