کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

اخذ رشوه توسط پزشک برای صدور گواهی خلاف واقع چه حکمی دارد؟

20 خرداد 1399 ساعت 11:32


اگر پزشک تصدیق خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای ارایه به مراجع قضایی بدهد (برای مثال متهم برای رهایی از مجازات شلاق از پزشک گواهی بگیرد که اجرای آن مجازات موجب تشدید بیماری اش می شود یا برای عدم حضور در شعبه بازپرسی گواهی صادر کند که متهم دارای بیماری ای است که باید یک هفته بستری باشد و ...)، به شش ماه تا دو سال حبس یا به سه تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. اگر پزشک مزبور برای صدور گواهی خلاف واقع رشوه دریافت کند، علاوه بر بازگرداندن و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم خواهد شد.
 


کد مطلب: 5574

آدرس مطلب: http://www.farhangionline.ir/article/5574/اخذ-رشوه-توسط-پزشک-صدور-گواهی-خلاف-واقع-حکمی

امور فرهنگی قوه قضاییه
  http://www.farhangionline.ir