حریم نیمه عمومی
مالکیت خودرو اقتضا می کند که کسی بدون اجازه مالک حق ورود به آن را نداشته باشد اما این سبب نمی شود که همه احکام حریم خصوصی را داشته باشد؛ زیرا در معرض دید عموم است. به همین دلیل نمی توان به صورت مطلق حریم خصوصی شمرده شود.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۲۵
 
کسانی که از حریم خصوصی نبودن خودرو سخن گفته اند مقصودشان نقض احکام مالکیت نبوده و نیست بلکه باید توجه به محل نزاع داشت. مقصود آنها این است که داخل خودرو که در معرض دید عموم است، تمام احکام حریم خصوصی را ندارد و مالک آن مجاز نیست در آن هر کاری که خواست انجام دهد. اگر کاری موجب برهم خوردن عفت عمومی شود، نمی توان با این استدلال که اینجا ملک شخصی است، آن را انجام دهد؛ زیرا این ملک در معرض دید عموم است و حرمت عمومی پیدا می کند.
بعد از حیثیت سایر احکام مالکیت، کسی حق ندارد احکام دیگر مالکیت را از آن سلب کند و بدون اذن مالک یا مقام قضائی تعرضی به آن کند. برخی می گویند حریم خصوصی یک دیوار نامرئی است. ما این را به صورت مطلقش قبول نداریم. حریم خصوصی نسبت به مالکیت یک سلسله احکامی دارد و نسبت به فضای عمومی حکمی دیگر. دیوار نامرئی مانع از ورود افراد می شود ولی نمی تواند مانع نگاه آنها شود، پس حریم خصوصی مطلقی را درست نمی کند. لذا در جایی که در معرض دید عموم قرار دارد، مانند داخل اتومبیل، داخل حیاط خانه ای که دیوار ندارد و از بیرون دیده می شود، نمی توان هر کاری را که در حریم خصوصی انجام می دهند، مرتکب شد. مثلا نمی توان در این اماکن کارهایی انجام داد که به لحاظ شرعی و حقوقی می بایست از دید دیگران پنهان باشد. همچنین نمی توان کارهایی انجام داد که مخالف عفت عمومی و یا موازین حقوقی و شرعی باشد.
لذا در این موارد حریم خصوصی به صورت مطلق نیست و شاید بتوان عنوان حریم نیمه عمومی به آن داد.
کد مطلب: 2711
 


 
 
گفتگو با محمد وحدتی مشاور ارشد معاون فرهنگی قوه قضاییه

گفتگو با محمد وحدتی مشاور ارشد معاون فرهنگی قوه قضاییه

از موثرترین و موفق ترین برنامه هایی که معاونت فرهنگی در طول سال های گذشته ...

 
پیام رئیس قوه قضاییه به پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم قوه قضاییه

پیام رئیس قوه قضاییه به پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه در پیامی به مناسبت اختتامیه پنجمین دوره مسابقات سراسری ...

 
برگزاری کارگاه «توانمندسازی فرهنگی» در دادگستری استان مرکزی

برگزاری کارگاه «توانمندسازی فرهنگی» در دادگستری استان مرکزی

کارگاه «توانمندسازی فرهنگی» با موضوع مخاطب شناسی و مدیریت فرهنگی ویژه ...

 
تقدیر از رابطین فرهنگی حوزه های قضایی استان مازندران

تقدیر از رابطین فرهنگی حوزه های قضایی استان مازندران

نشست رابطین فرهنگی حوزه های قضایی استان مازندران با حضور معاون فرهنگی ...