امور فرهنگی قوه قضاییه 3 آذر 1398 ساعت 13:00 http://www.farhangionline.ir/video/5186/مستند-روشنا-قسمت-7 -------------------------------------------------- عنوان : مستند روشنا قسمت «7» -------------------------------------------------- در این قسمت به بررسی جرم فروش مال غیر می پردازد. متن :