امور فرهنگی قوه قضاییه 9 دی 1397 ساعت 9:06 http://www.farhangionline.ir/sound/4459/سخنان-مقام-معظم-رهبری-باب-بصیرت -------------------------------------------------- شماره «4» عنوان : سخنان مقام معظم رهبری در باب بصیرت -------------------------------------------------- متن :