معاونت فرهنگی قوه قضاییه 18 دی 1397 ساعت 13:48 http://www.farhangionline.ir/article/4373/عناصر-تشکیل-دهنده-جرم-کدام -------------------------------------------------- عنوان : عناصر تشکیل دهنده جرم کدام است؟ -------------------------------------------------- دعاوی در يك دسته بندی كلی به دو نوع حقوقی و كيفری تقسيم می‌شوند. دعاوی حقوقی شامل مطالبۀ خسارت، الزام به تنظيم سند رسمی املاك، مطالبۀ اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاك می شود. لیکن دعاوی كيفری مانند خيانت در امانت، كلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخريب اموال دارای وصف مجرمانه هستند. البته در پاره ای اوقات بعضی از خواسته‌ها ماهيتی دوگانه دارند بدين صورت كه هم می‌توانند موضوع دعوی كيفری قرار بگيرند و هم حقوقی مانند ترك انفاق (عدم پرداخت نفقه توسط زوج) و چك بی‌محل از جمله مهم‌ترين اين موارد هستند. متن : به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، عناصر تشکیل دهنده جرم به شرح ذیل است: 1- عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرایم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آن را جرم شناخته باشد. مثلاً دروغگویی گرچه گناه تلقی می شود جرم نیست، لیکن شهادت دروغ نزد مقامات رسمی و یا نشر اکاذیب از نظر قانونی دارای وصف جزایی و جرم است. 2- عنصر مادی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء ارتکاب عمل خاصی دست کم به مرحله فعلیت برسد؛ یعنی جرم قتل زمانی فعلیّت می یابد که منجر به سلب حیات مقتول شود و یا سرقت زمانی وجود خارجی پیدا کند که عمل ربایش صورت پذیرد و بنابراین صِرف تصّور و اراده ای که فعلیّت نیافته، جرم محسوب نمی شود. 3- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. به سخن دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد.