۰

محاسبه دیه و تعیین میزان خسارت هنگامی که هر دو راننده در حادثه مقصر باشند، چگونه است؟

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۷
محاسبه دیه و تعیین میزان خسارت هنگامی که هر دو راننده در حادثه مقصر باشند، چگونه است؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، برای پاسخ به این مسأله باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد. نخست آنکه در مورد خسارات وارده به اتومبیل ها هر یک از راننده ها مسئول نصف خسارت وارده به اتومبیل طرف مقابل است، خواه درصد تقصیر آن دو در تصادف مساوی باشد (پنجاه، پنجاه) خواه مساوی نباشد (مانند مثال 30 به 70) از این رو در این گونه موارد مسئولیت هر کدام از رانندگان پرداخت نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری است.
مسئله دیگری که در مورد دیه قتل یا صدمات بدنی وجود دارد، این است که آیا در این خصوص نیز به هر میزان که طرفین مقصر باشند باید نصف دیه طرف مقابل و سرنشینان اتومبیل را بدهند؟
در اینجا دو عقیده وجود دارد. یک عده معتقدند که در این حالت نیز هر یک از راننده ها مسئول پرداخت نصف دیه است و اگر کارشناس تقصیر راننده ای را کمتر از تقصیر راننده دیگر تشخیص دهد این امر تأثیری در مسئولیت مساوی طرفین ندارد و اگر تقصیر به هر دو راننده نسبت داده شود هر کدام ضامن نصف دیه هستند و در عوض عده ای دیگر معتقدند که در این حالت ملاک مسئولیت برای پرداخت دیه میزان تقصیر هر یک از راننده ها است. لیکن در حال حاضر در حادثه ای که یکی از راننده ها 70 درصد و دیگری 30 درصد مقصر باشد و حادثه منجر به فوت یکی از سرنشینان اتومبیل شده باشد، با توجه به ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنظر می رسد هر دو راننده مسئول نصف دیه می باشند.
پرسش: آیا هنگامی که یکی از دو راننده مقصر فاقد گواهینامه باشد بر درصد مسئولیت او اضافه می شود یا خیر؟
پاسخ: گرچه نداشتن گواهینامه خود جرم مستقلی است و اگر راننده مقصر علاوه بر تقصیر، گواهینامه نداشته باشد در میزان مجازات او تحت شرایط خاصی افزوده می شود اما تأثیری در میزان مسئولیت او در وقوع حادثه نخواهد داشت. چه بسا شخصی در حادثه رانندگی که منجربه قتل و یا نقص عضو شده فاقد گواهینامه باشد، اما علت وقوع حادثه گردش به چپ یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد که در این حالت از این حیث مسئولیتی متوجه راننده بدون گواهینامه نیست.
پرسش: اگر هر دو راننده مقصر خود نیز در حادثه فوت کنند آیا ورثه آن ها نیز مسئولیت دارند؟
پاسخ: همان طور که می دانیم مجازات ها فقط بر اشخاصی که مرتکب جرم شده اند تحمیل می شود نه بر ورثه آنها. اما در خصوص دیه با اینکه دیه نوعی مجازات به حساب می آید، لیکن قانونگذار آن را نوعی جبران خسارت نیز فرض کرده که با این استدلال در صورتی که ورثه هر یک از مقصرین ماترک یعنی اموال به جای مانده را پذیرفته باشند، باید به میزان مسئولیت متوفی دیه را بپردازند. در اینجا باید توجه داشت که اگر اتومبیل ها بیمه باشند شرکت بیمه مسئولیت پرداخت دیه را بر مبنای میزان تقصیر متوفی در حادثه برعهده خواهد داشت.
پرسش: اگر اموال به جای مانده از متوفی کمتر از مقدار دیه ای باشد که متوفی مسئول پرداخت آن بوده چه کسی مسئول است؟
پاسخ: همین که ورثه ترکه را بپذیرند (چه میزان آن کمتر از بدهی متوفی باشد چه بیشتر از آن) باید بدهی متوفی را به هر میزان که باشد، پرداخت کنند. لیکن اگر ورثه از قبول ترکه خودداری نموده و به اصطلاح آن را نپذیرند، خسارت فقط تا میزان ترکه باقی مانده پرداخت می گردد و ورثه نسبت به مازاد آن مسئولیتی ندارند.
کد مطلب : ۴۱۱۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منشورات