۰

تفاوت بیمه بازرگانی و اجتماعی در چه مواردی است؟

تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۶
تفاوت بیمه بازرگانی و اجتماعی در چه مواردی است؟
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، به جهت اینکه پوشش‌هاي نظام بيمه‌هاي اجتماعي محدود و براي تامين خسارات كافي نيست، لذا صنعت بیمه توسط شركت هاي بيمه عرضه مي‌شود. این بیمه که به بیمه های بازرگانی یا اختیاری نیز معروف است، انواع مختلفی دارد و قلمرو آن از نظر موضوع به بيمه اموال شامل خودرو، آتش‌سوزي، مهندسي می شود. از جهت بيمه مسئوليت مدني، حرفه هاي مشاغل مختلف، كارفرما در مقابل كارگران و مؤسسه حمل و نقل، و از لحاظ اشخاص بيمه حوادث، درمان و عمر را در بر می گیرد. در این نوع بیمه‌ها نیز تعهد دو طرفه است یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، خدمات بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.
1) چنانکه اشاره شد، مهم ترین ویژگی بیمه های بازرگانی اختیاری بودن آن است. در حالیکه بیمه های اجتماعی اجباری است.
2) در بیمه های بازرگانی وضعیت هر بیمه گذار متناسب با نوع و پوشش بیمه ای و تعهدات خریداری شده حق بیمه متفاوت خواهد بود. اما در بیمه های اجتماعی نرخ و مزایای بیمه برای همه بیمه شدگان یکسان است و همه بیمه شدگان صرفنظر از موقعیت خود از تکلیف و حقوق یکسانی را در مقابل بیمه گر خود برخوردارند.
3) در بیمه های بازرگانی تعهد بیمه گر در مقابل پرداخت حق بیمه، به بیمه گذار قرار می گیرد و چنانچه بیمه گذار حق بیمه مقرر را نپردازد، بیمه گر تعهدی بر عهده نخواهد داشت. زیرا که تعهد بیمه گر منوط به دریافت حق بیمه می باشد. در حالیکه در بیمه های اجتماعی با توجه به ماهیت حمایتی اقشار جامعه اعم از کارفرمای بخش خصوصی و دولتی تعهدات بیمه گر الزاماً در مقابل پرداخت حق بیمه قرار نمی گیرد. چه بسا در صورت عدم پرداخت حق بیمه، بیمه گر هم چنان مکلف به ایفای تعهدات خود باشد.
4) در بیمه های بازرگانی تمام حق بیمه را بیمه گذار پرداخت می نماید. لیکن در بیمه های اجتماعی قسمت اعظم حق بیمه را کارفرما می پردازد و تنها قسمتی از حق بیمه توسط بیمه شده پرداخت می گردد.
 
کد مطلب : ۵۵۵۲
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منشورات