ارسال اين مطلب به دوستان

(( قلم از وصف شهدا عاجز و زبان از مدح آنها قاصر است ))