انتشار دستورالعمل و منابع مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار دستورالعمل و منابع مسابقات سراسری قرآن کریم

انتصاب در معاونت فرهنگی قوه‌قضائیه

انتصاب در معاونت فرهنگی قوه‌قضائیه

دوره فعلی مسابقات قرآن کریم بر اساس یک بنیان آموزشی شکل گرفته است

معاون فرهنگ دینی و سازمانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه:

دوره فعلی مسابقات قرآن کریم بر اساس یک بنیان آموزشی شکل گرفته است

اثرگذاری بخش فرهنگ را در جامعه بالا ببریم

معاون فرهنگی قوه قضائیه:

اثرگذاری بخش فرهنگ را در جامعه بالا ببریم

احسان اخلاقی مهمترین احسان است

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور:

احسان اخلاقی مهمترین احسان است

نقش مدیران در ترویج فرهنگ قرآن و نماز

معاون عقیدتی مرکز بسیج قوه قضائیه تأکید کرد:

نقش مدیران در ترویج فرهنگ قرآن و نماز

معاون عقیدتی مرکز بسیج قوه قضائیه بر نقش مدیران را در ترویج فرهنگ قرآن و نماز مؤثر دانست.

دستورالعمل شرکت در مسابقات قرآن کریم سال 96 منتشر شد

دستورالعمل شرکت در مسابقات قرآن کریم سال 96 منتشر در بخش "فایل‌های ضمیمه" قابل دریافت می‌باشد

انتشار منابع مسابقات حفظ موضوعی فرزندان زیر16سال مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار منابع مسابقات حفظ موضوعی فرزندان زیر16سال مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار منابع مسابقات حفظ موضوعی فرزندان زیر16 سال مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش "فایل های ضمیمه" قابل دریافت می‌باشد.

انتشار منابع مسابقات درک مفاهیم فرزندان زیر16سال مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار منابع مسابقات درک مفاهیم فرزندان زیر16سال مسابقات سراسری قرآن کریم

منابع مسابقات درک مفاهیم فرزندان زیر16سال مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش "فایل‌های ضمیمه" قابل دریافت می باشد.

انتشار منابع مسابقات درک مفاهیم بزرگسالان مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار منابع مسابقات درک مفاهیم بزرگسالان مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن کریم

منابع مسابقات درک مفاهیم بزرگسالان مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش "فایل‌های ضمیمه" قابل دریافت است.

انتشار منابع مسابقات درک مفاهیم بزرگسالان مرحله ستادی و استانی مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار منابع مسابقات درک مفاهیم بزرگسالان مرحله ستادی و استانی مسابقات سراسری قرآن کریم

منابع مسابقات درک مفاهیم بزرگسالان مرحله ستادی و استانی مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش "فایل‌های ضمیمه" قابل دریافت می باشد.

انتشار منابع مسابقات حفظ موضوعی بزرگسالان مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار منابع مسابقات حفظ موضوعی بزرگسالان مسابقات سراسری قرآن کریم

منابع مسابقات حفظ موضوعی بزرگسالان در بخش فایل‌‌های ضمیمه قابل دریافت می‌باشد.

برگزاری کلاس اخلاق حرفه ای برای مدیران دفاتر حوزه های قضایی مازندران

برگزاری کلاس اخلاق حرفه ای برای مدیران دفاتر حوزه های قضایی مازندران

کلاس آموزشی اخلاق حرفه ای برای 47 نفر از مدیران دفاتر اداره کل دادگستری استان، دادگستری ساری، دادگاه انقلاب، دادسرا ساری، دادگستری های میاندرود و کیاسر ...

 
عکس
فیلم