60 توصیه کاربردی برای زائرین اربعین

60 توصیه کاربردی برای زائرین اربعین

اجرای طرح تحکیم پیوند زناشویی و ارتقای مهارت های ارتباطی زوجین در بین کارکنان قوه قضاییه

معاون فرهنگ دینی و سازمانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه خبر داد؛

اجرای طرح تحکیم پیوند زناشویی و ارتقای مهارت های ارتباطی زوجین در بین کارکنان قوه قضاییه

پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم واحدهای ستادی و سازمانهای تابعه قوه قضاییه برگزار شد

پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم واحدهای ستادی و سازمانهای تابعه قوه قضاییه برگزار شد

انتشار دستورالعمل و منابع مسابقات سراسری قرآن کریم 96

انتشار دستورالعمل و منابع مسابقات سراسری قرآن کریم 96

انتصاب در معاونت فرهنگی قوه‌قضائیه

انتصاب در معاونت فرهنگی قوه‌قضائیه

شناخت مختصری از زندگی امام سجاد(ع)

شناخت مختصری از زندگی امام سجاد(ع)

او فرزند حسین بن على(علیه السلام) سومین امام شیعیان جهان، مادرش«شهر بانویه»(1)، مشهورترین لقبش«زین العابدین» و«سجاد» است.

دستورالعمل شرکت در مسابقات قرآن کریم سال 96 منتشر شد

دستورالعمل شرکت در مسابقات قرآن کریم سال 96 منتشر در بخش "فایل‌های ضمیمه" قابل دریافت می‌باشد

انتشار منابع مسابقات حفظ موضوعی فرزندان زیر16سال مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار منابع مسابقات حفظ موضوعی فرزندان زیر16سال مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار منابع مسابقات حفظ موضوعی فرزندان زیر16 سال مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش "فایل های ضمیمه" قابل دریافت می‌باشد.

انتشار منابع مسابقات درک مفاهیم فرزندان زیر16سال مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار منابع مسابقات درک مفاهیم فرزندان زیر16سال مسابقات سراسری قرآن کریم

منابع مسابقات درک مفاهیم فرزندان زیر16سال مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش "فایل‌های ضمیمه" قابل دریافت می باشد.

انتشار منابع مسابقات درک مفاهیم بزرگسالان مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار منابع مسابقات درک مفاهیم بزرگسالان مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن کریم

منابع مسابقات درک مفاهیم بزرگسالان مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش "فایل‌های ضمیمه" قابل دریافت است.

انتشار منابع مسابقات درک مفاهیم بزرگسالان مرحله ستادی و استانی مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار منابع مسابقات درک مفاهیم بزرگسالان مرحله ستادی و استانی مسابقات سراسری قرآن کریم

منابع مسابقات درک مفاهیم بزرگسالان مرحله ستادی و استانی مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش "فایل‌های ضمیمه" قابل دریافت می باشد.

انتشار منابع مسابقات حفظ موضوعی بزرگسالان مسابقات سراسری قرآن کریم

انتشار منابع مسابقات حفظ موضوعی بزرگسالان مسابقات سراسری قرآن کریم

منابع مسابقات حفظ موضوعی بزرگسالان در بخش فایل‌‌های ضمیمه قابل دریافت می‌باشد.

 
عکس
فیلم